Page 1 of 1

PostPosted: Mon May 04, 2009 7:33 pm
by lgrfbs
Hej
Var inne och ändrade på "Time offset to UTC" och sparde, måste man starta om datorn för att den ändringen ska gå igenom?

Hittade i web-admin sidan "Time SYNCHRONIZE" detta är kanske den rätta sättet att uppdatera klockan, men borde den inte köra en "SYNCHRONIZE" efter ändringen i "Time offset to UTC" är utförd?

Går det att lägga en "SYNCHRONIZE" i Cron så att den uppdaterar 1 / månad?

PostPosted: Sun May 10, 2009 10:25 am
by Zedde
Hej

Du kan lägga in en crontab med kommandot synctime

0 0 1 * * synctime >/dev/null 2>&1

<a href='http://www.manpagez.com/man/5/crontab/' target='_blank'>http://www.manpagez.com/man/5/crontab/</a>

Men om du har lagt till en zone fil så måste man starta om.

PostPosted: Thu May 28, 2009 8:23 am
by lgrfbs
Tack, det fungerade fint.